Maków Mazowiecki - informacje


9.575
mieszkańców Makowa
4.537
mężczyzn
5.038
kobiet

1.399
w wieku przedprodukcyjnym

5.784
w wieku produkcyjnym

2.392
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

32
zawarto małżeństw

78
urodzeń

144
zgonów

-66
przyrost naturalny
miasto Maków Mazowiecki
dochody

58.165.168
wydatki

53.064.060
struktura wydatków Makowa

32.028
0,060%
Rolnictwo i łowiectwo

4.545.000
8,565%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2.814.668
5,304%
Transport i łączność

3.887.258
7,326%
Administracja publiczna

1.361.119
2,565%
Gospodarka mieszkaniowa

251.356
0,474%
Działalność usługowa

22.912
0,043%
Informatyka

67.700
0,128%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

51.331
0,097%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

186.586
0,352%
Obsługa długu publicznego

15.901.133
29,966%
Oświata i wychowanie

194.464
0,366%
Ochrona zdrowia

3.171.605
5,977%
Pomoc społeczna

464.192
0,875%
Edukacyjna opieka wychowawcza

4.382.462
8,259%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.260.698
2,376%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

560.212
1,056%
Kultura fizyczna i sport

13.907.664
26,209%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-05-23 03:23
REKLAMA
pogoda Maków Mazowiecki
8.8°C
wschód słońca: 04:26
zachód słońca: 20:38
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Makowie